Akademie Jana Amose Komenského v Břeclavi


Management

Kurz je určen pro organizace i jednotlivce. Obsah a časový rozsah kurzu je zpravidla stanoven dohodou, podle potřeb účastníků kurzu. Kurz lze sestavit z níže uvedených vzdělávacích modulů.

Management - moduly kurzu:
Psychologie a sociologie řízení
Osobnost manažera
Komunikační dovednosti
Konfliktové situace a způsoby jejich řešení
Prezentační dovednosti
Leadership - vedení lidí
Týmová práce
Vedení porad
Kontrolování
Time Management
Organizování a plánování
Manažerské metody
Řízení lidských zdrojů

Management inovací
Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je osvojení schopností manažerů řídit inovační aktivity a inovační podnikání. Účastníci kurzu se seznámí s podmínkami nutnými pro inovační podnikání, naučí se vést tvořivé pracovníky, rozvinou své tvořivé schopnosti a zdokonalí svoje manažerské dovenosti.
Moduly kurzu:
Inovace a inovační podnikání
Kreativita a její rozvoj
Intuice v rozhodování a řešení problémů
Inovační organizace
Osobnost manažera v inovačním podnikání
Řízení lidských zdrojů v inovačním podnikání
Manažerské metody pro podporu inovačních aktivit
Podpora inovačního podnikání

©2009 ERPE
[CNW:Counter]