Akademie Jana Amose Komenského v Břeclavi


Semináře

Obchodní zákoník
Daň z příjmů neziskových organizací
Zákon o DPH
Daň z příjmu právnických osob
Roční zúčtování ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Zákoník práce
Celní zákon
Zákon č.563/1991Sb. o účetnictví
Zákon č.586/1992Sb. o daních z příjmu
Účetní uzávěrka
Vedení pokladen v účetních jednotkách
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění
Zákony v nemocenském a důchodovém pojištění
Spisová služba a skartační řízení
Právní vztahy k nemovitostem
Evropská unie
Hygienické minimum
Zákon o DPH v platném znění od 1.1.2010
Hmotný a nehmotný investiční majetek
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků


©2009 ERPE
[CNW:Counter]